მიტანა & დაბრუნება

პროდუქციის მიტანა:

 • თბილისის მასშტაბით მიტანა ხორციელდება 2-3 სამუშაო დღის ვადაში
  მიტანის ღირებულება 5 ლარი; 


 • რეგიონებში მიტანა ხორციელდება 3-4 სამუშაო დღის ვადაში
  მიტანის ღირებულება -7 ლარი

 მიტანის დროის ათვლა იწყება მომდევნო სამუშაო დღიდან

დაბრუნებისა და გაცვლის წესები:

 • ქვედა საცვლები (ქვედა საცვლებში არ მოიაზრება საცურაო კოსტიუმები) დაბრუნებას ან/და გაცვლას არ ექვემდებარება
 • ფასდაკლებით გაყიდული საქონელი გაცვლასა და დაბრუნებას არ ექვემდებარება

საქონლის დაბრუნება:

 • საქონლის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში

დაბრუნებისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 1. ნივთი ჩაუცმელ მდგომარეობაში
 2. შესყიდვის დამადასტურებელი ორიგინალი ჩეკი
 3. წინასწარ უნდა შეავსოთ გადაცვლა/დაბრუნების ფორმა

 საქონლის გაცვლა:

საქონლის გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იგივე ან მეტი ღირებულების საქონელში (შესაბამისი ნაშთის არსებობის შემთხვევაში) შეძენიდან 5დღის განმავლობაში.

გაცვლისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 1. ნივთი ჩაუცმელ მდგომარეობაში
 2. შესყიდვის დამადასტურებელი ორიგინალი ჩეკი
 3. წინასწარ უნდა შეავსოთ გადაცვლა/დაბრუნების ფორმა

ონლაინ შეძენილი ნივთების გადაცვლა და დაბრუნება შესაძლებელია საკურიერო მომსახურებით ან პირდაპირ, ფილიალში.

საკურიერო მომსახურების გამოყენებისას, მომხმარებელი იხდის მიტანის ღირებულებას, თბილისიდან - 5₾ და რეგიონებიდან - 7₾.

ფილალი მდებარეობს თბილისში, სავაჭრო ცენტრ სითი მოლში, ქავთარაძის #1-ში.

პროცედურა ხორციელდება „საქართველოს კანონის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ მიხედვით